BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UCHWALA Nr1820/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 wrzesnia 2006 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy z Firmą "SYSTHERM" Danuta Gazińska Spółka Jawna" z siedzibą w 61-695 Poznaniu przy ulicy Henryka Kowalówki 12, NIP 778-10-18-523 na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, firmy HAIER HSU22CO3/R1 w auli Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, przy ulicy Mielżyńskiego 5a.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Firmą "SYSTHERM" Danuta Gazińska Spółka Jawna" z siedzibą w 61-695 Poznaniu przy ulicy Henryka Kowalówki 12, na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, firmy HAIER HSU22CO31R1 w auli Zespołu Szkół nr l w Swarzędzu, przy ulicy Mielżyńskiego 5a.

2. Przedsiębiorca z tytułu wykonania robót, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie w wysokości 32 086,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 00/100).

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 Uchwały, zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

W Zespole Szkół nr l w Swarzędzu, przy ulicy Mielżyńskiego 5a w pomieszczeniu auli wentylacja mechaniczna nie obejmuje schłodzenia powietrza zewnętrznego. Tym samym w czasie pracy instalacja czerpie i tłoczy powietrze o temperaturze otoczenia, co przy słonecznych dniach powoduje nadmierne nagrzanie auli. Podczas różnych spotkań odbywających się w auli przebywa dużo osób, co powoduje iż jest tam bardzo duszno i gorąco. Obecnie istnieje techniczna możliwość montażu niezależnych, naściennych urządzeń chłodzących.

Koszt dostawy i montażu 6 kompletów urządzeń firmy HAIER HSU22CO3/R1 wyniesie brutto 32.086,00 zł. Środki na ten cel wydatkowane zostaną z budżetu powiatu poznańskiego 852/85202/6050. Umowa zostanie zawarta w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn.zm.).

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-24 10:25
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-06-18 13:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8090
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-06-18 13:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23