BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 1816/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 września 2006r.

 

w sprawie: zawarcia aneksu do umowy z Przedsiębiorcą Tytusem Grodzickim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Agencja Inwestycyjna "TERRA" z siedzibą w 61-619 Poznań, ul. Karpia 11A m 14, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami przy Budowie hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a - III etap.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr WA 3432/37/05 zawartej w dniu 23 września 2005 r., z Przedsiębiorcą Tytusem Grodzickim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Agencja Inwestycyjna "TERRA" z siedzibą w 61-619 Poznań, ul. Karpia l1A m 14, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami przy Budowie hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a - ITI etap.

2. Przedsiębiorca z tytułu wykonania prac, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 2.039,58 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych 58/100)
3. Aneks zostanie zawarty na podstawie art. 144 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 7 ust.l umowy W A 3432/37/05 zawartej w dniu 23 września 2005 r.,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc


 

Uzasadnienie:

Agencja Inwestycyjna "TERRA" Tytus Grodzicki umową nr WA 3432/37/05 z dnia 23 września 2005r., realizuje nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Hali Sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a".

W trakcie realizacji prac wystąpiła konieczność wykonania na w/w obiekcie robót budowlanych w ramach zamówienia dodatkowego, co spowodowało zwiększenie wartości całej inwestycji o kwotę 295.209,42 zł. Prace te również powinny być objęte nadzorem inwestorskim.

Przedsiębiorca z tytułu wykonania robót otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2.039,58 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych 58/100).

Aneks zostanie zawarty na podstawie art. 144 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 7 ust.1 umowy WA 3432/37/05 zawartej w dniu 23 września 2005 r.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-24 10:45
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-20 12:53

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8085
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-06-18 13:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23