BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 1828/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 25 września 2006 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 )

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. Zatwierdzić wybór:

1. w części II - przedsiębiorstwa "COMPLEX" P.P.H.U. WYPOSAŻENIA WNĘTRZ S.C. Marek Grzempa i Teresa Grzempa z siedzibą w Poznaniu, ul. Jawornicka 8, które w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sof i foteli zaoferowało realizację zadania za cenę 3.208,60 zł brutto.

2. w części III - przedsiębiorstwa "COMPLEX" P.P.H.U. WYPOSAŻENIA WNĘTRZ S.C. Marek Grzempa i Teresa Grzempa z siedzibą w Poznaniu, ul. Jawornicka 8, które w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli zaoferowało realizację zadania za cenę 42.684,14 zł brutto.

§ 2. Unieważnić postępowanie w części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji w zakresie § l oraz Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego w zakresie § 2.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Mosinie złożono 1 ofertę:

 

Nazwa firmy

Cena oferty brutto

Cena oferty brutto

 

część II

część III

"COMPLEX" P.P.H.U.

 

 

WYPOSAŻENIA WNĘTRZ S.C.

3.208,60zł

42.684,14zł

Marek Grzempa i Teresa Grzempa

 

 

60-161 Poznań, ul. Jawornicka 8

 

 

 

Komisja przetargowa wnioskuje o:

- w części II - wybór oferty przedsiębiorstwa "COMPLEX" P.P.H.u. WYPOSAŻENIA WNĘTRZ S.C. Marek Grzempa i Teresa Grzempa, 60-161 Poznań, ul. Jawornicka 8. Cena oferty wynosi 3.208,60zł brutto. Zamawiający na realizację zamówienia przewidział kwotę 1.700,00zł brutto. Zamawiający dokonuje przeniesienia środków w ramach tego samego obszaru finansowania określonego w umowie z PFRON, nie naruszając struktury wydatków.       .

- w części III - wybór oferty przedsiębiorstwa "COMPLEX" P.P.H.U. WYPOSAŻENIA WNĘTRZ S.C. Marek Grzempa i Teresa Grzempa, 60-161 Poznań, ul. Jawornicka 8. Cena oferty wynosi 42.684,14zł brutto. Zamawiający na realizację zamówienia przewidział kwotę 39.197,00zł brutto. Zamawiający dokonuje przeniesienia środków w ramach tego samego obszaru finansowania określonego w umowie z PFRON, nie naruszając struktury wydatków.

- unieważnienie postępowania, w części I, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177), ponieważ nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej , Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Aleksandra Waszak

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-10-10 13:37
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-22 09:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7916
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-27 09:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-17 15:25