BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1824/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 25 września 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 1315/06 z dnia 03.01.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2006 rok

 

Na podstawie art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

§ 1. W załączniku do uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 1315/06 z dnia 03. 01.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2006 rok zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się wykaz kontrolowanych jednostek, zakresy kontroli, okresy kontrolowane oraz terminy przeprowadzenia kontroli:

 

Lp.

Jednostka

kontrolowana

Zakres kontroli

Okres objęty kontrolą

Termin przeprowadzenia kontroli

 

 

1.

 

Ośrodek Szkolnolno-

 

Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Zgodnie z §3 pkt. 1 kontrola problemowa w zakresie dokonywania wydatków rzeczowych stosowania procedur zamówień publicznych

2005 r.

 

luty/marzec 2006r.

 

listopad 2006 r.

2.

 

Ośrodek Wspomagania

 

Rodziny w Kobylnicy

 

Zgodnie z §3 pkt. 1 -kontrola
problemowa  w zakresiedokonywania wydatków rzeczowych stosowania procedur zamówień publicznych. Kontrola problemowa w zakresie dokonywania wydatków bieżących w wybranym miesiącu – zgodnie z §3 pkt.2 Kontrola uzupełniająca – zgodnie z §3 pkt. 1

2005r.Wybrany miesiąc 2006 r.

 

(zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli).

 

Kontrola uzupełniająca-wydatki w 2005r

 

październik

 

2006 r.

 

3.

 

Rodzinny Dom Dziecka
w Swarzędzu

 

Kontrola problemowa w zakresie dokonywania wydatków bieżących w wybranym miesiącu – zgodnie z §3 pkt. 2. Kontrola uzupełniająca - zgodnie
z §3pkt.1

Wybrany miesiąc

 

2006 r.(zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli).Kontrola uzupełniająca- wydatki 2005 r.

październik

 

2006 r.

 

4.

 

Zespół Szkół NR 1
w Swarzędzu

 

Kontrola problemowa w zakresie dokonywania wydatków bieżących w wybranym miesiącu – zgodnie z §3 pkt.2. Kontrola uzupełniająca – zgodnie z  §3 pkt.1

 

 

Wybrany miesiąc 2006 r.

 

(zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli).Kontrola uzupełniająca – wydatki w 2005 r.

listopad

 

2006 r.

 

5.

 

Zespół Szkół Nr 2
w Swarzędzu

 

Kontrola problemowa w zakresie dokonywania wydatków bieżących w wybranym miesiącu – zgodnie z §3 pkt.2

 

 

 

Wybrany miesiąc

 

2006 r.

 

(zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli).

 

październik

 

2006 r.

 

6.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

 

Kontrola problemowa w zakresie dokonywania wydatków bieżących w wybranym miesiącu – zgodnie z §3 pkt.2

 

 

Wybrany miesiąc

 

2006 r.

 

(zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli)

grudzień

 

2006 r.

7.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

 

Kontrola problemowa w zakresie dokonywania wydatków bieżących w wybranym miesiącu – zgodnie z §3 pkt.2 Kontrola uzupełniająca – zgodnie z §3 pkt.1.

 

 

 

 

Wybrany miesiąc

 

2006 r.

 

(zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli).

 

Kontrola uzupełniająca- wydatki w 2005 r.

grudzień

 

2006 r.

 

8.

 

Zespół Szkół w Bolechowie

 

Kontrola problemowa w zakresie dokonywania wydatków bieżących w wybranym miesiącu – zgodnie z §3 pkt.2

 

 

 

 

Wybrany miesiąc

 

2006 r.

 

(zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli).

grudzień

 

2006 r.

 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

W związku z realizacją kontroli doraźnych prowadzonych zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 1398 z dnia 20.02.2006 r. oraz nr 1802 z dnia 07.09.2006 r., jak również kontroli doraźnej prowadzonej zgodnie z zarządzeniem Starosty Poznańskiego nr 53 z dnia 07.06.2006 r. zachodzi konieczność zmiany planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2006 roku.

 

Starosta - Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-24 13:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-27 09:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7921
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-27 09:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-20 15:45