BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała 1780/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2006r. 

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18.
Uchwała Nr 1781/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu AGD i RTV dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mosinie.

Banery