BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1839 /2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 października 2006r.

 w sprawie:
kompleksowej konserwacji drukarek będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Uchwała Nr 1841/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 października 2006r. 

 w  sprawie:
bezpłatnego wynajęcia sali sesyjnej dla członków powiatowej komisji wyborczej oraz członków gminnych komisji wyborczych na szkolenie w dniu 02 października 2006 r.
Uchwała Nr 1842/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 2 października 2006r.
 
w sprawie:
 przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez organizację stoiska powiatu poznańskiego na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO, w Salonie Investcity Środowisko w dniach 21-24 listopada 2006r.
Uchwała Nr 1843/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 paździenrika 2006r. 

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup banera promocyjnego
Uchwała Nr 1844/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 października 2006r. 

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na współorganizację podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2005/2006 przeprowadzonego przez Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 1845/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 października 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na dostawę krzeseł w ilości 160 sztuk dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Uchwała Nr 1846/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 października 2006r.
 
w sprawie:
 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie deficytu budżetowego na rok 2006 do kwoty 5.000.000,00zł. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Uchwała Nr 1847/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 października 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie pełnej dokumentacji na potrzeby pozyskania środków finansowych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego dla dwóch projektów: Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim oraz Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-23 13:13
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-06-19 13:03
Uchwała Nr 1848/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 października 2006r.
 
w sprawie:
zakupu stołu bilardowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uchwała Nr 1849/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 października 2006r. 

w sprawie: współorganizacji I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy Patriotycznych i Poezji Śpiewanej pod patronatem Starosty Poznańskiego.
Uchwała Nr 1850/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 października 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia aneksu do umowy nr 360238/2006 z dnia 29.06.2006 z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Grobla, 15 61-859 Poznań, na przyłączenie do sieci gazowej kotłowni w Zespole Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2.

Uchwała Nr 1852/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 października 2006r.

w sprawie:
zakupu kserokopiarki dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Banery