BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1842/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 2 października 2006r.

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez organizację stoiska powiatu poznańskiego na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO, w Salonie Investcity Środowisko w dniach 21-24 listopada 2006r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U.0l nr 142 poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznań­skiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na promocję powiatu poznańskiego poprzez organizację stoiska powiatu poznańskiego
na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO, w Salonie Investcity Środowisko w dniach 21-24 listopada 2006r.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 750,
rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta – Tomasz Łubiński
Członek Zarządu – Ewa Dalc

 Uzasadnienie:
W dniach 21-24 listopada 2006 roku, na terenie Międzynarodowych Targów Poznań­skich, w ramach Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO, w Salonie Investcity Środowisko zaprezentowana zostanie oferta powiatu poznańskiego w zakresie inwestycji, turystyki i ekologii.Powiat poznański pragnie dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych odbiorców oraz wspierać działania podejmowane w celu propagowania aktywnego trybu życia i wypo­czynku. Zadaniem priorytetowym dla rozwoju regionu jest zachęcanie przyszłych inwestorów do inwestowania na terenie powiatu poznańskiego. Dlatego dbałość o formę wystawy i atrak­cyjna oferta promocyjna gwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu. W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-17 09:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-28 08:14

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8743
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-28 09:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21