BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1843/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 października 2006r.

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup banera promocyjnego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
o samorządzie powiatowym (Dz.U. 01 nr 142 poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznań­skiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 3 700,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemset złotych) na promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup banera promocyjnego.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 750,
rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta – Tomasz Łubiński
Członek Zarządu – Ewa Dalc 

Uzasadnienie:

Baner jest to praktyczny produkt reklamowy przeznaczony do wspierania działań promocyj­nych. Dzięki niemu powiat poznański jako organizator lub współorganizator licznych imprez kultu­ralnych
i sportowych zyska skuteczną i estetyczną możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców. Najnowszy baner reklamowy zawierał będzie logo powiatu poznańskiego oraz hasło promocyjne JESTEŚ NA WŁAŚCIWEJ DRODZE, które zostało już użyte na płycie multimedialnej powiatu.

Podejmowane działania mają na celu budowanie wizerunku powiatu poprzez utrwalanie jego znaku,
co ułatwia odbiorcom identyfikację.

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-17 09:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-28 08:15

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8746
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-28 09:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21