BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1844/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 października 2006r.
 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na współorganizację podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2005/2006 przeprowadzonego przez Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze.zm.), art. 42 ust.1, art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze. zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) na współorganizację podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2005/2006 przeprowadzonego przez Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 926, rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński 

Członek Zarządu – Ewa Dalc
 

Uzasadnienie:

Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego dokonało podsumowania III edycji międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2005/2006.

W Mistrzostwach powiatu poznańskiego szkół uczestniczyli przedstawiciele 16 gmin w kategorii szkół podstawowych, 17 gmin w kategorii gimnazjów i 12 szkół ponadgimnazjalnych.
W grupie szkół podstawowych najlepszymi okazały się:

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu

3. Szkoła Podstawowa w Kostrzynie

4. Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie gm. Kórnik

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kórniku - Bninie

6. Szkoła Podstawowa w Stęszewie

Gminy w grupie szkół podstawowych:

1. Swarzędz

2. Kórnik

3. Kostrzyn

Gimnazja - szkoły:

1. Gimnazjum w Kórniku

2. Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu

3. Gimnazjum Nr 2 w Mosinie

4. Gimnazjum w Dopiewie

5. Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu

6. Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Gminy w grupie gimnazjów:

1. Swarzędz

2. Kórnik

3. Mosina

W grupie szkół ponadgimnazjalnych:

1. Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie

2. Liceum Ogólnokształcące w Kórniku

3. Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu

Powiat wspiera i wyróżnia wszelkie inicjatywy sportowe i pragnie docenić trud włożony w rozwój sportu młodzieżowego. Zasadnym jest zatem wręczenie pucharów burmistrzom, wójtom, dyrektorom oraz nauczycielom szkół z okazji podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół powiatu poznańskiego.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważam za zasadne

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-23 10:34
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-28 08:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8744
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-28 09:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21