BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1849/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 2 października 2006r.

 

w sprawie: współorganizacji I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy Patriotycznych i Poezji Śpiewanej pod patronatem Starosty Poznańskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt  4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.      Przeznacza się środki finansowe w wysokości 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) na pokrycie kosztów współorganizacji I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy Patriotycznych i Poezji Śpiewanej pod patronatem Starosty Poznańskiego.

2. Konkurs Recytatorski o tematyce patriotycznej będzie jednym z elementów obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921, rozdział 92195 - kultura.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Powiat poznański wspólnie z Ligą Obrony Kraju oraz Teatrem Muzycznym podjął się organizacji I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy Patriotycznych i Poezji Śpiewanej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Do ogólnopolskiego finału konkursu zakwalifikowali się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu poznańskiego, którzy w eliminacjach wojewódzkich osiągnęli wysokie wyniki.

Konkurs jest doskonałą okazją do pogłębiania wśród młodzieży szkolnej znajomości polskiej poezji patriotycznej oraz rozwijania możliwości artystycznych, a także zainteresowania językiem polskim. Starosta Poznański Jan Grabkowski objął imprezę honorowym patronatem. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-23 10:38
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-28 09:15

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8735
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-28 09:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14