BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1846/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 2 października 2006r.

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie deficytu budżetowego na rok 2006 do kwoty 5.000.000,00zł. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 )Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie deficytu budżetowego na rok 2006 do kwoty 5.000.000,00zł.

 

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Renata Ciurlik;

3) Adam Habryło;

4) Katarzyna Paulus;

5) Joanna Rządkowska.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-23 16:47
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-28 08:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8745
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-28 09:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21