BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA NR 1850/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 2 października 2006r.

 

w sprawie: zawarcia aneksu do umowy nr 360238/2006 z dnia 29.06.2006 z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Grobla, 15 61-859 Poznań, na przyłączenie do sieci gazowej kotłowni w Zespole Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999r (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1 1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr 360238/2006 z dnia 29.06.2006 z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na przyłączenie do sieci gazowej kotłowni w Zespole Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2.

2. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z tytułu wykonania prac zawartych w aneksie otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 1.555,50 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 50/100).

3. Środki na powyższy cel zostały zabezpieczone w budżecie, pod pozycją 700/70005/6050/13.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc


Uzasadnienie:
W Zespole Szkół w Mosinie przy ul. Topolowej 2, trwają prace mające na celu przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej. W warunkach wydanych przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. mylnie wpisano moc kotła i dokonano złych obliczeń.
W związku z powyższym należy przygotować aneks do umowy wprowadzający korektę i zwiększający wartość umowy głównej o kwotę brutto 1.555,50 zł.
Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie, pod pozycją 700170005/6050/13.

Wicestarosta Poznański

 Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-30 12:52
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-28 09:17

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9367
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-28 09:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-20 14:48