BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1853/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 października 2006r.

 w sprawie:
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Suchy Las
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-17 11:08
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-28 09:38
Uchwała Nr 1854/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 października 2006r.

 w sprawie:
nieodpłatnego przekazania kserokopiarki Konica Minolta Bizhup dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach
Uchwała Nr 1855/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 pażdziernika 2006r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia sali gimnastycznej, sprzętu do ćwiczeń siłowych i fitness oraz sprzętu do zajęć ruchowych w wodzie dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.
­Uchwała Nr 1856/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 października 2006 r.
 
w sprawie:
 1. Ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-24 09:06
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-28 13:03

Uchwała Nr 1858/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 października 2006 r.
 w sprawie:
pokrycia kosztów organizacji pobytu delegacji niemieckiej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
Uchwała Nr 1859/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 października 2006 r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez organizację wspólnego stoiska Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i powiatu poznańskiego na Międzynarodowym Salonie Turystycznym Tour Salon 2006, w dniach 25-28 października 2006r.
Uchwała Nr 1860/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 października 2006 r.

 w sprawie:
pokrycia kosztów organizacji stażu niemieckich urzędników w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
Uchwała Nr 1861/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 października 2006r. 

w sprawie: dofinansowania obchodów 60.lecia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Uchwała Nr 1862/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 października 2006r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Grzegorzem Józefowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektronicznych Systemów, z siedzibą w 61-139 Poznaniu, przy ulicy Jana Pawła II nr 14 na modernizację klapy dymowej znajdującej się na klatce schodowej w segmencie "B" w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 1863/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie:
zawarcia umowy na zakup wraz z dostawą i montażem artykułów sanitarnych z firmą DEBIUT PLUS Angelika Szymkowiak, ul. Górecka 81, 61-483 Poznań w pomieszczeniach sanitarnych Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, ul. Mielżyńskiego 5a.
Uchwała Nr 1864/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 października 2006 r. 

w sprawie:
zatwierdzenia przyznanych nagród dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

 

Uchwała Nr 1865/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 października 2006r.
 
w sprawie:
przyznania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.
Uchwała Nr 1866/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 października 2006r.
 
w sprawie:
zakupu pościeli dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uchwała Nr 1867/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 października 2006 r.
 
w sprawie:
zakupu telewizora plazmowego i kina domowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno­ Wychowawczego w Mosinie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uchwała Nr 1868/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 października 2006 r.
 
w sprawie:
zakupu krzeseł dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uchwała Nr 1874/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 października 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty do 1.000 zł na organizację II Turnieju "Rowerem bezpiecznie i wesoło"

Banery