BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 1867/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 9 października 2006r.

 

w sprawie: zakupu telewizora plazmowego i kina domowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno­ Wychowawczego w Mosinie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. Zakupić telewizor plazmowy marki SAMSUNG oraz zestaw kina domowego marki PANASONIC dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych za kwotę brutto 5.197,20 zł od firmy MUSIC CENTER ul. Rynek Gródecki 13/14,61-126 Poznań.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

  

Uzasadnienie:

Zakup telewizora plazmowego oraz zestawu kina domowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie przewidziany został w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a PFRON obszar A.

Zakup w/w artykułów w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych jest możliwy ponieważ wartość dostawy nie przekracza kwoty 6.000 euro.

 

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-24 08:32
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-29 09:32

« wstecz

Banery