BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 1866/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 9 października 2006r.

 

w sprawie: zakupu pościeli dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 )

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. Zakupić pościel, prześcieradła, kołdry i poduszki dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno­-Wychowawczego w Mosinie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  za kwotę brutto 4.913,96 zł od firmy PAHAZ-2 Danuta Rytlewska, Puszczykowo ul. Dworcowa 21.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

  

Uzasadnienie:

Zakup pościeli, prześcieradeł, kołder i poduszek dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mosinie przewidziany został w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a PFRON obszar A. Zakup w/w artykułów w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych jest możliwy ponieważ wartość dostawy nie przekracza kwoty 6.000 euro.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-24 08:38
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-29 09:27

« wstecz

Banery