BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1863/2006

Zarządu Powiatu Poznańskiego

z dnia 9 października 2006r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na zakup wraz z dostawą i montażem artykułów sanitarnych z firmą DEBIUT PLUS Angelika Szymkowiak, ul. Górecka 81, 61-483 Poznań w pomieszczeniach sanitarnych Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, ul. Mielżyńskiego 5a.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r, poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999r (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy na zakup wraz z dostawą i montażem artykułów sanitarnych z firmą DEBIUT PLUS Angelika Szymkowiak, ul. Górecka 81, 61-483 Poznań w pomieszczeniach sanitarnych Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, ul. Mielżyńskiego 5a.

2. Koszt wykonania usługi ustala się na kwotę 17.221,58 zł brutto /słownie: siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 58/100/.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 Uchwały, zostanie zawarta na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc


Uzasadnienie:


Zaplecze sanitarne Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, ul. Mielżyńskiego 5a, wymaga wyposażenia w następujące akcesoria, niezbędne do dokonania odbiorów i użytkowania obiektu:

 • Suszarki,

 • Pojemniki na mydło,

 • Lustra,

 • Szczotki toaletowe,

 • Pojemniki do papieru.

Ofertę na powyższe artykuły złożyła firma DEBIUT PLUS Ange1ika Szymkowiak, ul. Górecka 81, 61-483 Poznań.

Wartość oferty po rabacie wyniesie brutto 17.221,58 zł.

Umowa na powyższy zakres zostanie zawarta na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

 

 

Wicestarosta Poznański

 Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-10-25 13:34
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-28 13:48

« wstecz

Banery