BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1854/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 9 pażdziernika 2006r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania kserokopiarki Konica Minolta Bizhup dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach

 

Na podstawie art. 32. ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 - ze zmianami) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Wojew. W1kp .
z 1999r. Nr 30, poz.633) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się nieodpłatnie przekazać kserokopiarkę marki KONICA MINOLTA BIZHUP C 250 o wartości 16.348,00 zł brutto dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Sprzęt na potrzeby Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach został zakupiony za środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z umową z PFRON sprzęt przeznaczony będzie na potrzeby uczniów i wychowanków Ośrodka w Owińskach.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-27 12:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-28 09:26

« wstecz

Banery