BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1834/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2006r.

 w sprawie:
podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego".
Uchwała Nr 1835/06
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 27 września 2006r.

 w sprawie:
1. wyrażenie zgody Przedsiębiorcy Produkcyjno Usługowemu i Handlowemu "Agrobex" sp. z o. o. z siedzibą 60-845 Poznań, ul. Kochanowskiego 7 na wykonanie prac zamiennych w miejsce robót podstawowych określonych w umowie W A 3432/29/2005 z dnia 17 października 2005 r. oraz zmianę terminu zakończenia robót. 2. umowie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o roboty budowlane w ramach zamówienia dodatkowego do umowy W A 3432/29/2005 z dnia 17 października 2005 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowym i Handlowym "Agrobex" sp. z o. o. z siedzibą 60-845 Poznań, ul. Kochanowskiego 7.
Uchwała Nr 1836/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 27 września 2006r. 

w sprawie:
 
zawarcia aneksu do umowy WA 3432/26/05 z dnia 22 września 2005 r. podpisanej z Przedsiębiorcą Magdaleną Haniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-BUD Haniewicz Magdalena z siedzibą 63-000 Środa Wielkopolska ul. Niedziałkowskiego 22, której przedmiotem jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego - Dom Dziecka w Kórniku - Bninie, ul. Błażejewska 63.
Uchwała Nr 1838/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2006r.

 w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-30 11:33

Banery