BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1834/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 27 września 2006r.

 

w sprawie: podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego".

 

Na podstawie: § 2 i § 4 uchwały nr XIV 1116/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna zmienionej uchwałą nr XL/361/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Postanawia się podwyższyć kapitał zakładowy spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" z kwoty 18.894.000 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty 21.894.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) to jest o 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez utworzenie 3.000 (słownie: trzy tysiące) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

2. Udziały zostaną pokryte w całości przez dotychczasowego wspólnika wkładem pieniężnym.

3. Po dokonaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.894.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i składa się z 21.894 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

 

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w paragrafie 1 pochodzą z budżetu Powiatu (dział 851, rozdział 85195).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc                                                  

 

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Poznańskiego pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. z o.o. działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr XIV/116/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19.12.2003 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna zmienionej uchwałą nr XL/361/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.04.2006 r. podniósł kapitał zakładowy spółki o kwotę 3.000.000 zł poprzez utworzenie 3.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy. Kapitał zakładowy po zmianie wynosi 21.894.000 zł. Podwyższony kapitał zakładowy został pokryty wkładem pieniężnym.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Członek Zarządu – Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-23 16:41
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-27 08:37

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3641
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-27 08:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05