BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1875/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 16 października 2006r.

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na promocję laureatów IV edycji konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. l pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U.01 nr 142 poz.1592) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych brutto) na promocję laureatów IV edycji konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości". Organizatorem Konkursu jest Starosta Poznański i Prezydent Miasta Poznania.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu ­dział 750, rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Starosta Poznański oraz Prezydent Miasta Poznania - jako współorganizatorzy konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" podpisali dnia 8 grudnia 2004 roku porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji III i IV edycji konkursu.

Głównym celem konkursu jest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorstwom w budowaniu trwałej pozycji na rynku, poprzez stworzenie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów. Stanowi on także jedną z form promocji Powiatu Poznańskiego poprzez rozwijanie współpracy z organizacjami gospodarczymi, instytucjami i urzędami.

Jako współorganizator konkursu, i zgodnie z zapisami porozumienia, Starosta Poznański zobowiązuje się do promocji idei konkursu oraz jego laureatów w mediach, środowisku gospodarczym, dostępnych portalach internetowych i innych. Jednym z elementów promocji jest reklama mobilna typu tramboard na powierzchni strony bezdrzwiowej tramwaju GT 8. W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważam za zasadne.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-24 10:12
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 08:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6897
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-04 08:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20