BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA nr 1877/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 16 października 2006r.

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty 4.000 zł. brutto na zakup upominków dla Radnych Powiatu Poznańskiego z okazji zakończenia II Kadencji Rady Powiatu Poznańskiego 2002-2006.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się kwotę 4.000 zł. brutto na zakup upominków dla Radnych Powiatu Poznańskiego z okazji zakończenia II Kadencji Rady Powiatu Poznańskiego 2002-2006.

 

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 75020 budżetu powiatu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gabinetu Starosty.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

W związku ze zbliżającym się końcem II Kadencji Rady Powiatu Poznańskiego 2002-2006, w podziękowaniu za dobrą współpracę uznaje się za zasadne uhonorowanie Radnych Powiatu Poznańskiego drobnymi pamiątkowymi upominkami. Dzięki współdziałaniu z Radnymi, ich zaangażowaniu oraz otwartości udało się, bowiem zrealizować wiele cennych przedsięwzięć oraz przeprowadzić szereg pozytywnych dla naszego regionu zmian. Środki na ten cel wydatkowane zostaną z budżetu powiatu poznańskiego, będącego w dyspozycji Gabinetu Starosty.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-30 10:27
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 08:37

Banery