BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1873/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 16 października 2006r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania kserokopiarki cyfrowej KYOCERA MITA KM 1635 dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 1999 r. Nr 30, poz.633 ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1 Postanawia się nieodpłatnie przekazać kserokopiarkę cyfrową KYOCERA MITA KM 1635 o wartości 5.477,80 zł brutto dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

 

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Sprzęt na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie został zakupiony za środki pochodzące z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z umową z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych przeznaczony będzie na potrzeby uczniów i wychowanków Ośrodka w Mosinie.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-30 10:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 08:31

Banery