BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1870/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 16 października 2006r.

 

w sprawie: udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych do Umowy W A 3432/37/06 (CZĘŚĆ II).

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Udzielić zamówień uzupełniających firmie Vector Computers sp. z o.o. ul. Winiarskiego 56, Poznań w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę 1 komputera Asus F3JC-APO19H typu notebooke wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie za kwotę 4.806,80 zł brutto.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu– Ewa Dalc

Uzasadnienie:

Zamówienie pierwotne udzielone zostało w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 41.028,60 zł brutto (Umowa WA 3432/37/06 z dnia 5.10.2006 r.).

Biorąc pod uwagę przesłanki wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, wnioskujemy o udzielenie zamówień uzupełniających firmie Vector Computers sp. z o. o.  ul. Winiarskiego 56, Poznań na dostawę 1 komputera typu notebooke za kwotę 4.806,80 zł brutto. Finansowanie: środki PFRON obszar A - wydatki majątkowe.

 

Wicestarosta Poznański

 Tomasz Łubiński

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-30 12:40
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 08:09

Banery