BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1871/2006

Zarządu Powiatu Poznańskiego

z dnia 16 października 2006r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 L, Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 ). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 § 1. Zatwierdzić wybór:
1. w części I - przedsiębiorstwa KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wybickiego 5, które w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczneg,9 na dostawę stacji roboczych, monitorów kolorowych, nośnika MS Office 2003 Standard oraz Microsoft Windows Serwe CAL 2003 Government EN OPEN User, zaoferowało realizację zadania za cenę 56.969,12 zł brutto.
2. w części II - przedsiębiorstwa On-Line Centrum Komputerowe Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 3 Maja 47, które w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż skanera, zaoferowało realizację zadania za cenę 22.740,80 zł brutto.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału ds. Informatyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta – Tomasz Łubiński
Członek Zarządu – Ewa Dalc

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu złożono oferty:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Część I

Cena oferty brutto

Część II

1.

P.H.U. JTC Jacek Trzeciak

Ul. Dąbrowskiego 263, 60-406 Poznań

56.826,38zł

24.497,60zł

2.

KEN Technologie Informatyczne Sp, z o.o.

Ul. Wybickiego 5, 51-144 Wrocław

56.969,12zł

23.272,72zł

3.

Global Technology Sp. z o.o.

Ul. Poetów 10 G/12, 03-147 Warszawa

55,869,90zł

-

4.

DSA Polska - Cyfrowe Systemy Archiwizacji Sp. z o.o.

Ul. Gnieźnieńska 33, 62-006 Kobylnica

-

29.010,38zł

5.

ON-LINE Centrum Komputerowe
Sp. z o.o.

Ul. 3 Mąja 47,61-728 Poznań

56.279,82zł

22.740,80zł

6.

COMPOL II Sp. z o.o.

Ul. Palacza 91,60-273 Poznań

60.398,21zł

-

7.

Vector Computers Sp. z o.o.

Ul. Winiarskiego 56, 61-408 Poznań

59.084,60zł

-

8.

Prodata Sp z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań

61.119,54zł

23.365,44zł

9.

Alma SA

UL Hodowlana 5,61-680 Poznań

74.069,49zł

-

10.

Hardsoft Telekom

Ul. Namysłowska 17/19,60-166 Poznań

59.589,68zł

23.688,00zł

 

 Komisja przetargowa wnioskuje o:

- w części I - wybór oferty przedsiębiorstwa KEN Technologie Informatyczne SP. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wybickiego 5.

- w części II - wybór oferty przedsiębiorstwa On-Line Centrum Komputerowe Sp. z o.o., z siedzibą
w Poznaniu, przy ul. 3 Maja 47.

 

Oferta przedsiębiorstwa P.H.U. JTC Jacek Trzeciak z siedzibą w Poznaniu, została odrzucona, w zakresie części I przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 89 ust. l pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji. Zamawiający wymagałby płyta główna stacji roboczych posiadała dwa kanały ATA. Oferent zaoferował płytę posiadającą jeden kanał.
Oferta przedsiębiorstwa Global Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, została odrzucona, w zakresie części I przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji. Zamawiający wymagałby jasność monitora wynosiła min. 300cd/m2, natomiast oferent zaoferował jasność 270cd/m2, ponadto proponowany zasilacz awaryjny stacji roboczych posiada jedno wyjście - Zamawiający wymagałby zasilacz posiadał dwa wyjścia. Oferent nie załączył również szczegółowej kalkulacji cenowej.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-30 12:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 08:26

Banery