BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1876/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 16 października 2006r.

 

w sprawie: zlecenia badań monitoringowych w rejonie zlikwidowanego mogilnika zlokalizowanego w miejscowości Wagowo, gm. Pobiedziska.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1592 ze zmianami), § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 1999 Nr 30 poz. 633 ze zmianami) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XL/283/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2002r., Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

§ 1. Zlecić wykonanie badań monitoringowych w rejonie zlikwidowanego mogilnika zlokalizowanego w Wagowie, gm. Pobiedziska, Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością PROTE Technologie dla środowiska z Poznania, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami), za cenę brutto 2415,6 zł

 

§ 2. Na wykonanie badań monitoringowych przeznacza się środki PFOŚiGW.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta- Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

W ramach zadania realizowanego przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski, z udziałem środków PFOŚiGW, zlikwidowany został mogilnik - składowisko przeterminowanych środków ochrony roślin - zlokalizowany w obrębie działki nr ew. 61/2 w Wagowie, gm. Pobiedziska. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa, zarząd nad nim sprawuje Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Prace likwidacyjne i rekultywacyjne obiektu prowadzone były w okresie od grudnia 2002r. do kwietnia 2003 roku.

W dokumentacji powykonawczej z likwidacji mogilnika w Wagowie wynika, że konieczne jest sprawdzenie jakości środowiska gruntowo-wodnego w rejonie mogilnika, po usunięciu źródła zanieczyszczenia, jakim były zdeponowane środki ochrony roślin. W czerwcu 2005 roku zostały przeprowadzone takie badania. Przeprowadzenie kolejnych badań jest konieczne dla stwierdzenia, jakie zmiany następują w środowisku gruntowo- wodnym w rejonie zrekultywowanego terenu.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-30 13:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 08:36

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6874
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-04 08:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56