BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1869/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 16 października 2006r.

w sprawie: przyznania stypendium Rady Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII/309/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, uchwala się co następuje

§ 1. Przyznaje się stypendium Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wysokie wyniki w nauce. Listę uczniów ubiegających się o stypendium stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się p. Tomaszowi Łubińskiemu - Wicestaroście.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego kierowane są do uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, którzy osiągają najwyższą średnią ocen w nauce. Wnioski o przyznanie stypendium złożone zostały w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.Komisja rozpatrująca wnioski powołana na podstawie Uchwały Nr 1818/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 18.09.2006 r., na posiedzeniu, które odbyło się 11.10.2006 r. zarekomendowała stypendia Rady Powiatu Poznańskiego 24 uczniom zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/309/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego, Zarząd Powiatu Poznańskiego ma kompetencje w zakresie przyznawania stypendium Rady Powiatu Poznańskiego, w związku z czym proponuję przyjęcie niniejszej uchwały.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-03-26 10:08
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 08:07

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6894
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-04 08:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 09:45