BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1879/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2006r. 

w sprawie:
upoważnienia Pana Romana Samcika dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie do zawierania umów i dokonywania rozliczeń finansowych.
Uchwała Nr 1880/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2006r.
 
w sprawie:
 określenia wysokości stawek odpłatności za kursy WODZ w Mosinie.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-02 08:56
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-03 10:02
Uchwała Nr 1881/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2006r.
 
w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia najlepszych projektów na zajęcia pozalekcyjne w placówkach Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 1882/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2006r.
 
w sprawie:
przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr 1883/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2006r.
 
w sprawie:
 zmiany uchwały nr 1858/06 z dnia 9 października 2006 roku dotyczącej pokrycia kosztów organizacji pobytu delegacji niemieckiej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Uchwała Nr 1884/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2006r.

w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego na łamach dodatku do Głosu Wielkopolskiego i Gazety Poznańskiej pod nazwą „Wypoczynek”, wydanego na okoliczność targów Tour Salon 2006.

Uchwała Nr 1886/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października  2006r.
 
w sprawie:
 unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zewnętrznych przy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.
Uchwała Nr 1887/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zewnętrznych przy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-09 08:05
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-03 12:45
Uchwała Nr 1888/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2006r.
 
w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 1627/2006 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 26 czerwca 2006 roku zatwierdzającej Regulamin udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr 1890/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2006r. 

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania windy dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-­Wychowawczego w Owińskach
Uchwała Nr 1891/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2006r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę wielkoformatowego, kolorowego, cyfrowego urządzenia do kopiowania, drukowania i skanowania oraz drukarek do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (z możliwością składania ofert częściowych - maksymalnie 2 części). 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-06 10:05
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-04 08:30
Uchwala Nr 1892/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2006r. 

w sprawie:
 zakupu sprzętu RTV dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach im. Synów Pułku w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Uchwała Nr 1893/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2006r.

 w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację sprzętu i aparatury medycznej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 11, z możliwością składania ofert częściowych (VI części).

Banery