BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1884/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 23 października 2006r.

 

w sprawie: promocji powiatu poznańskiego na łamach dodatku do Głosu Wielkopolskiego i Gazety Poznańskiej pod nazwą „Wypoczynek”, wydanego na okoliczność targów Tour Salon 2006.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. l pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 2440zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych brutto) na promocje powiatu poznańskiego na łamach dodatku Głosu Wielkopolskiego i Gazety Poznańskiej pod nazwą „Wypoczynek”, wydanego na okoliczność Tour Salon 2006.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 750, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego      

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

Uzasadnienie:

W związku z odbywającymi się w październiku targami turystycznym Tour Salon w Poznaniu, redakcja Głosu Wielkopolskiego planuje wydanie okolicznościowego dodatku pod nazwą „Wypoczynek”. Na jego łamach zaprezentowane zostaną gminy, powiaty i instytucje działające w sektorze turystyki. Powiat poznański pragnie przybliżyć swoje walory zarówno czytelnikom powyższych dzienników, jak i odwiedzającym wystawę. Prezentacja na łamach wyżej wspomnianego dodatku pozwoli dotrzeć do jeszcze większej rzeszy odbiorców. Wydawnictwo kolportowane będzie na terenie targów, a także w późniejszym. terminie znajdzie się w Centrum Informacji Miejskiej wśród oferty materiałów promujących region wielkopolski. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za zasadne.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-31 09:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 08:48

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9117
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-04 09:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56