BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1883/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 23 października 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 1858/06 z dnia 9 października 2006 roku dotyczącej pokrycia kosztów organizacji pobytu delegacji niemieckiej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

 

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 w związku z art.4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zmienia się kwotę środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów organizacji delegacji niemieckiej - kwota 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) zostaje zastąpiona kwotą 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 750, rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Od 2000 roku Powiat Poznański prowadzi szeroką współpracę z Regionem Hanower, czego odzwierciedleniem są realizowane projekty, m.in. z zakresu tematyki dotyczącej ochrony środowiska oraz wymiany urzędników, w ramach Programu Leonardo Da Vinci. W celu umocnienia współpracy, Powiat Poznański gościć będzie prezydenta Regionu Hanower, dr Michaela Arndta. Prezydent w tym roku kończy kadencję, co stanowi doskonałą okazję
do podziękowania za dotychczasową współpracę. Prezydentowi towarzyszyć będą współpracownicy, odpowiedzialni m.in. za ochronę środowiska w Regionie Hanower. Pobyt delegacji niemieckiej w Powiecie Poznańskim ma na celu uzgodnienia kierunków dalszej współpracy z partnerskim samorządem. W związku z przekroczeniem zakładanych kosztów organizacji pobytu delegacji niemieckiej, spowodowanym wzrostem kosztów noclegu, zmianę uchwały nr 1658/06 uważam za celową.

Starosta Poznańki

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-31 09:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 08:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10474
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-04 09:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-03-02 11:00