BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1893/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 23 października 2006r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację sprzętu i aparatury medycznej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 11,
z możliwością składania ofert częściowych (VI części).

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. W części I zatwierdzić wybór firmy MEDIM Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Piotrkowska 5, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu endoskopowego urologicznego oraz sprzętu endoskopowego do artroskopii, zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 116.143,15 zł.

 

§ 2. W części II A zatwierdzić wybór firmy SYSMEX Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 176, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę analizatora hematologicznego, zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 37.949,30 zł.

 

§ 3. W części II B zatwierdzić wybór firmy LABSYSTEM s.c. E. Superata, M. Martini z siedzibą  w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 100, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na dostawę koagulometru, zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 4.922,00zł.

 

§ 4. W części III zatwierdzić wybór firmy MEDIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 200, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę strzykawek automatycznych, zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 8.988,00zł.

 

§ 5. W części IV zatwierdzić wybór firmy EFMED Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 100, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomp infuzyjnych, zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 12.519,00zł.

 

§ 6. W części V unieważnić postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę audiometru z impedancją na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

§ 7. W części VI zatwierdzić wybór firmy STALTER Sp. z o.o., z siedzibą w Stolnie, Grubno 63, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stołu zabiegowego oraz stołu do badań endoskop owych, zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 16.670,60 zł.

 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację sprzętu i aparatury medycznej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowi e im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 11, z możliwością składania ofert częściowych (VI części) złożono oferty przedstawione na formularzu ZP-12 stanowiącym załącznik do niniejszego uzasadnienia. Komisja przetargowa wnioskuje:

 

W części I:

zatwierdzić wybór firmy MEDIM Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Piotrkowska 5, cena oferty brutto 116.143,15 zł.

 

W części II A:

zatwierdzić wybór firmy SYSMEX Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 176, cena oferty brutto 37.949,30 zł.

 

W części II B:

zatwierdzić wybór firmy LABSYSTEM s.c. E. Superata, M. Martini, z siedzibą w Krakowie,
ul. Dobrego Pasterza 100, cena oferty brutto 4.922,00zł.  .

 

W części III

zatwierdzić wybór firmy MEDIMA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 200, cena oferty brutto 8.988,00zł.

 

W części IV:

zatwierdzić wybór firmy EFMED Sp. z o.o., z siedziba w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 100, cena oferty brutto 12.519,00zł.

 

W części V:

1) unieważnić postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę audiometru z impedancją na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na realizację zadania Zamawiający przewidział kwotę brutto 15.000,00zł.

 

W części VI

1) zatwierdzić wybór firmy STAL TER Sp. z o.o., z siedzibą w Stolnie, Grubno 63, cena oferty brutto 16.670,60 zł.

2) wykluczyć z postępowania firmę Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED z siedzibą w Kórniku przy ul. H. Kołątaja 4, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawca nie wniósł wadium.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-03 11:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 09:04

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9101
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-04 09:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40