BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1895/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2006r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-06 09:54
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-04 08:55
Uchwała Nr 1896/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2006r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na koszty związane z organizacją Konkursu HIV/AIDS przeprowadzanego przez PSSE w Poznaniu.

Uchwała Nr 1897/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2006 r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania sprzętu RTV dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie
Uchwała Nr 1898/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2006r.

 w sprawie:
nieodpłatnego przekazania stołu bilardowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.
Uchwała Nr 1899/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2006r. 

w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Państwowym pod firmą Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "POZPROJEKT" z siedzibą w 61-851 Poznaniu przy ulicy Zielonej 8 na sporządzenie inwentaryzacji budynków NZOZ Szpitala w Puszczykowie, nieujętych w umowie WA 3436/14/06 z dnia 25 maja 2006 r.

Uchwała Nr 1900/06
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2006r. 

w sprawie:
umorzenia Firmie WODROL POZNAŃ S.A. z siedzibą w Jasinie przy ul. Bocznej 4, zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 16.125,30 zł wraz z odsetkami do dnia umorzenia.
Uchwała Nr 1901/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wnętrz budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-11-07 15:24
Uchwała Nr 1905/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2006r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na „Roboty uzupełniające przy budowie hali sportowej przy Zespole Szkół nr l im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a”.
Uchwała Nr 1906/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2006r.
 
w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-19 07:57
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-04 12:31
Uchwała Nr 1907/2006/A­
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października  2006r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania pościeli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno­-Wychowawczego w Mosinie
Uchwała Nr 1908/2006/A/
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2006r.
 
w sprawie: nieodpłatnego przekazania krzeseł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno­-Wychowawczego w Mosinie
Uchwała Nr 1909/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2006r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania wyposażenia sali gimnastycznej, sprzętu do ćwiczeń siłowych i fitness oraz sprzętu do zajęć ruchowych w wodzie dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie

Banery