BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1909/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 30 października 2006r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania wyposażenia sali gimnastycznej, sprzętu do ćwiczeń siłowych i fitness oraz sprzętu do zajęć ruchowych w wodzie dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznal1skiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznal1skiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się nieodpłatnie przekazać wyposażenie sali gimnastycznej, sprzęt do ćwiczeń siłowych i fitness oraz sprzęt do zajęć ruchowych o wartości 10.045,44 zł brutto dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Wyposażenie sali gimnastycznej, sprzęt do ćwiczeń siłowych i fitness oraz sprzęt do zajęć ruchowych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie zostały zakupione za środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z umową z PFRON sprzęt przeznaczony będzie na potrzeby uczniów i wychowanków Ośrodka.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-07 14:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 09:35

Banery