BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1897/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 30 października 2006r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania sprzętu RTV dla Specjalnego Ośrodka Szkolno­-Wychowawczego w Mosinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik m 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się nieodpłatnie przekazać telewizor plazmowy marki SAMSUNG oraz zestaw kina domowego marki PANASONIC o wartości 5.197,20 zł brutto dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mosinie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Sprzęt RTV na potrzeby Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie został zakupiony za środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone będą na potrzeby uczniów i wychowanków Ośrodka w Mosinie. 

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-07 15:13
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 09:15

Banery