BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1896/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 30 października 2006r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na koszty związane z organizacją Konkursu HIV/AIDS przeprowadzanego przez PSSE w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 4 ust1 pkt 1 oraz art.32 ust2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 - ze zmianami), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Przeznacza się kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) na organizację Konkursu HIV/AIDS przeprowadzanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.Kwota zostanie przeznaczona na zakup nagrody dla finalisty Konkursu.

2. Środki określone w ust 1 pochodzić będą z zaplanowanych na zadania oświatowe wydatków budżetowych- dział 801-80195 § 4300.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Konkurs na temat HIV/AIDS jest corocznie przeprowadzany przez PSSE w Poznaniu. Powiat Poznański bierze udział w pracach komisji konkursowej i jest fundatorem nagród na szczeblu powiatowym Konkursu Kwota 500 zł będzie przeznaczona na zakup nagród dla finalistów etapu powiatowego, którego zakończenie odbędzie się w dniu 6 listopada 2006 r. w siedzibie PSSE w Poznaniu, przy ul. Sierocej 10.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-08 08:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 09:08

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7861
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-04 09:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 14:40