BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1908/2006/A/

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 30 października  2006r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania krzeseł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno­-Wychowawczego w Mosinie

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 2] ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się nieodpłatnie przekazać krzesła o wartości 7.596,94 zł brutto dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński                  

Uzasadnienie:
Krzesła na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno­-Wychowawczego w Mosinie zostały zakupione za środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z umową z PFRON przeznaczone będą na potrzeby uczniów i wychowanków Ośrodka.

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-08 09:59
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 09:29

Banery