BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1907/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 31 października 2006r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez Likwidatora Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz Panią Aleksandrę Hanny Nowak użytkowania wieczystego na rzecz powiatu poznańskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z § 2 uchwały Nr XLVI/416/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 października 2006 r. W sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości stanowiących własność powiatu poznańskiego na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. z o.o. oraz § 5 uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. W sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji, zmienionej uchwałą Nr XLII/294/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r., uchwałą Nr X/79/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 r., uchwałą Nr XIV /l 08/11/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r., uchwałą Nr XXIII/213/11/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 listopada 2004 r. oraz uchwałą Nr XL VI/415/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 października 2006 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zrzeczenie przez Likwidatora Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz Panią Aleksandrę Hannę Nowak użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Puszczykowie, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Niwka, arkusz mapy 8 i 9, działki m 878, 877, 950/1 i 950/2, zapisanych w księgach wieczystych KW nr PO2P/00133313/9 i PO2P/0021174119, prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu, na rzecz powiatu poznańskiego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pani Ewie Dalc - Członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Mocą niniejszej uchwały Zarząd Powiatu Poznańskiego wyraża zgodę na zrzeczenie się przez Likwidatora Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz użytkowania wieczystego na rzecz powiatu poznańskiego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami). Na mocy niniejszego przepisu samorządowa osoba prawna może zrzec się własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości odpowiednio na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVI/416/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości stanowiących własność powiatu poznańskiego na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. z o.o. Rada Powiatu Poznańskiego wyraziła zgodę na przeniesienie własności nieruchomości gruntowych, określonych w treści uchwały Rady po wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego przysługującego Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" spzoz w likwidacji. Zrzeczenie się przez Szpital w likwidacji prawa użytkowania wieczystego na rzecz powiatu (właściciela gruntów) spowoduje wygaśnięcie tego prawa. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-03 11:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-05 08:39

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8796
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-05 09:13
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46