BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1908/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 31 października 2006r.
 

w sprawie: podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego”.

 

Na podstawie: § 2 i § 4 uchwały nr XIV/116/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna zmienionej uchwałą nr XL/361/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. w związku z § 1 ust. 3 i § 2 uchwały nr XLVI/416/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości stanowiących własność powiatu poznańskiego na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Postanawia się podwyższyć kapitał zakładowy spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” o kwotę 6.953.000 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez utworzenie 6.953 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

2. Udziały zostaną pokryte w całości przez dotychczasowego wspólnika wkładem niepieniężnym o wartości 6.953.000 zł, na który składa się nieruchomość gruntowa położona w Puszczykowie, oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Niwka, arkusz mapy 8, działki nr 878 i 877 zapisana w księdze wieczystej KW nr PO2P/00211741/9, zabudowana budynkiem domu pracowniczego (budynku mieszkalno-hotelowego).

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Pani Ewie Dalc.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc


Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Poznańskiego pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie sp. z o.o. działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr XIV/116/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19.12.2003 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna zmienionej uchwałą nr XL/361/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.04.2006 r. oraz działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 uchwały nr XLVI/416/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości stanowiących własność powiatu poznańskiego na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o. o. podniósł kapitał zakładowy spółki o kwotę 6.953.000 zł poprzez utworzenie 6.953 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy. Podwyższony kapitał zakładowy zostanie pokryty wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 6.953.000 zł, na który składa się nieruchomość gruntowa położona w Puszczykowie, oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Niwka, arkusz mapy 8, działki nr 878 i 877 zapisana w księdze wieczystej KW nr PO2P/00211741/9, zabudowana budynkiem domu pracowniczego (budynku mieszkalno-hotelowego). Wartość nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wyniosła 6.952.334 zł.

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy spółki wartość jednego udziału w kapitale zakładowym spółki wynosi 1000 zł. Wspólnik spółki określił wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego na kwotę 6.953.000 zł. Jednocześnie zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość wynikająca z operatu szacunkowego. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-09 08:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-05 08:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8803
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-05 09:13
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35