BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA NR 1927/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 6 listopada 2006r.

 

w sprawie: zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Tytusem Grodzickim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Agencja Inwestycyjna "TERRA" z siedzibą w 61-619 Poznań, ul. Karpia 11A m 14, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. "Roboty uzupełniające przy budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a".

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Tytusem Grodzickim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Agencja Inwestycyjna "TERRA" z siedzibą w 61-619 Poznań, ul. Karpia 11A m 14, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. "Roboty uzupełniające przy budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a".

2. Przedsiębiorca z tytułu wykonania prac, o których mowa w § 1 ust 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 4.508,43 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące pięćset osiem złotych 43/1 00).

3. Umowa, o której mowa w ust 1 Uchwały, zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z    dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa DalC

Uzasadnienie:

Obecnie trwa realizacja przedsięwzięcia pn. "Roboty uzupełniające przy budowie hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a". Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, prace te powinny być objęte nadzorem inwestorskim. Do tej pory, nadzór nad budową Sali Gimnastycznej pełniła Agencja Inwestycyjna TERRA Tytus Grodzicki. Na zakres prac związanych z robotami uzupełniającymi w/w firma również złożyła ofertę. Ponieważ dotychczasowe prace nadzorowano bez zastrzeżeń a roboty uzupełniające dotyczą znanego w/w firmie zakresu, wydaje się zasadnym zlecenie tych prac firmie "TERRA". Wartość robót brutto wyniesie brutto 4.508,43 zł. Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-24 12:17
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-05 08:36

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4656
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-05 08:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23