BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1939/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 listopada 2006r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu stropów nad parterem w budynku L. O. w Kórniku. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-23 09:55
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-06-15 11:18
Uchwała Nr 1940/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 listopada 2006r.

 w sprawie:
wniosku pp. Doroty i Piotra W.* o umorzenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu odsetek za użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej geodezyjnie obręb Jasin, ark. mapy 1, dz. nr 230/2 o pow. 21.850 m2


*Wyłączenia dokonano na podstawie art 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Uchwała Nr 1941/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 listopada 2006r.
 
w sprawie:
wydatkowania kwoty do 1.000 zł na organizację IV Mistrzostw Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego i miasta Poznania w Tenisie Stołowym.
Uchwała Nr 1942/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 listopada 2006r.

 w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie pełnej dokumentacji na potrzeby pozyskania środków finansowych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego dla dwóch projektów: Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim oraz Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie.

Banery