BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1941/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 listopada 2006 r.

 

w sprawie: wydatkowania kwoty do 1.000 zł na organizację IV Mistrzostw Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego i miasta Poznania w Tenisie Stołowym.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tj., Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik Nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się kwotę do 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) na zakup nagród rzeczowych oraz zabezpieczenie napojów i posiłku dla uczestników IV Mistrzostw Strażaków OSP i PSP powiatu poznańskiego i miasta Poznania w Tenisie Stołowym, które odbędą się w sali sportowej przy  ul. Poznańskiej 2 w Kleszczewie, w dniu 25 listopada 2006 r.

§ 2.
Wydatkowanie środków nastąpi z działu 754 Bezpieczeństwo Publiczne/Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) budżetu powiatu na 2006 r.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

IV Mistrzostwa Strażaków OSP i PSP w Tenisie Stołowym organizowane są przez Komendę Miejską PSP w Poznaniu i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dla strażaków z terenu miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego. Impreza ta ma na celu promocję tenisa stołowego jako sposobu na zwiększenia sprawności fizycznej strażaków oraz integrację środowiska strażaków zawodowych i druhów ochotników działających na terenie Powiatu Poznańskiego.

 

Starosta Poznański – Jan Grabkowski

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-24 11:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 11:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4643
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-11 11:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40