BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1940/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 listopada 2006r.

 

w sprawie: wniosku pp. Doroty i Piotra W.* o umorzenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu odsetek za użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej geodezyjnie obręb Jasin, ark. mapy 1, dz. nr 230/2 o pow. 21.850 m2.

 

Na podstawie § 3 ust. 1, § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 117, poz. 791) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

§ 1. Odmawia umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu odsetek za użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej geodezyjnie obręb Jasin, ark. mapy 1, dz. nr 230/2 o pow. 21.850 m2 za lata 2004-2006.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Członek Zarządu-Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Należność główna w wysokości 16.125,30,-zł została uregulowana w dniu 6 września 2006 r., natomiast odsetki na dzień 7 września 2006 r. wynoszą 1.620,50,-zł.

Państwo Dorota i Piotr W. uzasadniają wniosek o umorzenie odsetek skomplikowaną sytuacją faktyczną i prawną nieruchomości, a mianowicie toczącym się przez długi czas postępowaniem upadłościowym wobec zbywcy prawa użytkowania wieczystego, wytoczeniem przez syndyka masy upadłości p-ko nim postępowania o uznanie umowy zbycia za bezskuteczną i w konsekwencji wydaniem nieruchomości dopiero w dniu 1 lipca 2006 r.

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów wyżej cyt. zawierają w § 3 ust. 1 zamknięty katalog przypadków, w których należność Skarbu Państwa może być umorzona w całości lub części. Przepis powyższy nie przewiduje umorzenia należności z przyczyn, na które powołują się w swoim wniosku p. W., a przytoczonych wyżej. Stąd brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku i umorzenia należności.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-28 15:05
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 11:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4646
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-11 11:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46