BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1949/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 24 listopada 2006r.

 

w sprawie: 1.Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie defibrylatora dla potrzeb Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" spółka z o.o. ul. Kraszewskiego 11.  2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Powołania komisji przetargowej.

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie defibrylatora dla potrzeb Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" spółka z o.o. ul. Kraszewskiego 11.

 

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Ewa Dalc- Przewodnicząca;

2) Aleksandra Waszak;

3) Anna Matuszak;

4) Teresa Gromadzińska;

5) Karina Majcherska;

6) Aleksandra Nowak;

7) Remigiusz Motycki.

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-12-13 13:41
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 11:56

« wstecz

Banery