BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1940/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 24 listopada 2006r.

 

w sprawie: promocji powiatu poznańskiego poprzez współorganizację Gali Charytatywnej czyli Gwiazdy na Gwiazdkę.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U.01 nr 142 poz.1592) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto) na promocję powiatu poznańskiego poprzez współorganizację Gali Charytatywnej czyli Gwiazdy na Gwiazdkę.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu ­dział 750, rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Dnia 16 grudnia 2006 roku Auli UAM odbędzie się uroczysta Gala Charytatywna czyli Gwiazdy na Gwiazdkę. Podczas koncertu wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane dla dzieci i młodzieży nieuleczalnie chorych wspieranych przez Fundację Mam Marzenie i Hospicjum Domowe dla Dzieci. Powiat Poznański włączając się w tak szczytny cel pragnie nieść pomoc dla nieuleczalnie chorych dzieci. Jednocześnie podczas Gali ma możliwość kreowania dobrego wizerunku jako współorganizator.

W ramach działań promocyjnych plakaty, zaproszenia i bony będą oznaczone logotypem powiatu, a podczas uroczystości Powiat Poznański zaprezentuje się w holu głównym i scenie auli UAM. Podczas koncertu wystąpią znani artyści polskiej sceny, m.in. Katarzyna Skrzynecka, Jerzy Zelnik, Michał Milowicz i Piotr Gąsowski.

Honorowy Patronat Gali objął Jan Grabkowski Starosta Poznański, a retransmisję ze spotkania poprowadzi Program 2 TVP.

 

Starosta – Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-12-13 14:05
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 11:50

« wstecz

Banery