BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.
 
w sprawie:
udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Poznańskiego

Uchwała Nr 2/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.

 w sprawie:
zatwierdzenia regulaminu przyznawania środków finansowych na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli w Powiecie Poznańskim
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-17 13:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-03 11:28
Uchwała Nr 3/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.
 
w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 9 pokazowych walizek narkotykowych.
Uchwała Nr 4/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 1315/06 z dnia 03.01.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2006 rok
Uchwała Nr 5/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 28 listopada 2006r.
 
w sprawie:
uregulowania zasad korzystania z drogi wewnętrznej znajdującej się na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8
Uchwała Nr 6/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.
 
w sprawie:
pokrycia kosztów organizacji "VII Powiatowego Kolędowania" w Buku
Uchwała Nr 7/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Uchwała Nr 8/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 9/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.
 
w sprawie:
 
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 10/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 11/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 12/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 13/06
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.

w sprawie:
 
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 14/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 15/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 16/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.
 
w sprawie:

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info 2000 dla obrębu miasto Mosina w gminie Mosina, województwo wielkopolskie
Uchwała Nr 17/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.
 
w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-20 08:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-13 10:24
Uchwała Nr 18/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-22 10:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-13 11:06
Uchwała Nr 19/2006
 Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zewnętrznych przy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18

Banery