BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

 UCHWAŁA Nr 11/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 2006r.
 

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zmianami) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. - Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674),uchwala się co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla ………………………………*., nauczycielki w ZS w Rokietnicy, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Przemysław Wantuch - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Przewodniczący

2. Wojciech Kaczmarek - dyrektor - Członek Komisji

3. Andrzej Pakulski – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Członek Komisji

4. Aleksandra Kuźniak - ekspert - Członek Komisji

5. Ewa Wawrzyniak - ekspert - Członek Komisji

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

 

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-12-21 08:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-07 08:56

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10663
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-11 12:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-17 09:32