BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 6/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 2006r.

 

w sprawie: pokrycia kosztów organizacji "VII Powiatowego Kolędowania" w Buku

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.u. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późno zm. ) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 1.Przeznacza się środki finansowe w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji "VII Powiatowego Kolędowania” w Buku.

2. Impreza odbędzie się w dniu 20 stycznia 2007 roku o godzinie 16.00 w kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa w Buku.

 

§ 2.  Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195) - kultura. Środki finansowe w kwocie 3 200 zł zostaną wydatkowane w roku 2006, natomiast pozostała kwota 2800 zł zostanie wydatkowana w roku 2007.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

 

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

Powiatowe Kolędowanie od lat gromadzi mieszkańców Powiatu Poznańskiego na wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek. Uczestniczy w nim corocznie kilka powiatowych chórów. W tym roku wystąpią chóry: „Soli Deo” z Suchego Lasu, „Bel Canto” z Dopiewa, „Harmonia” z Buku, „Tutti –Santi” z Kórnika, „Canzona- Absolwent” z Murowanej Gośliny oraz Zespół Kameralny z Buku. Impreza odbywa się już po raz siódmy. Spotkania chórów z Powiatu Poznańskiego w bukowskiej Farze kontynuują zwyczaj kolędowania, a wspólny śpiew akcentuje przywiązanie do lokalnej wspólnoty.  Jest to zatem wydarzenie kulturalne o dużej randze,. integrujące społeczność powiatową. Z uwagi na powyższe, podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-12-21 09:02
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-07 08:36

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12927
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-11 12:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46