BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 4/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 2006r.

 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 1315/06 z dnia 03.01.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1.W załączniku do uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 1315/06 z dnia 03.01.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2006 rok zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:  "Ustala się wykaz kontrolowanych jednostek, zakresy kontroli, okresy kontrolowane oraz terminy przeprowadzenia kontroli: 

Lp.

 

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Okres objęty kontrolą

Termin przeprowadzenia kontroli

1.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Zgodnie z §3 pkt. 1- kontrola problemowa w zakresie dokonywania wydatków rzeczowych i stosowania procedur zamówień publicznych

2005 r.

 

luty/marzec 2006r.

 

listopad/grudzień 2006 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu. 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Janusz Napierała

Uzasadnienie:
W związku z realizacją kontroli doraźnych prowadzonych zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 1398 z dnia 20.02.2006 r., nr 1802 z dnia 07.09.2006 r. jak również kontroli doraźnej prowadzonej zgodnie z zarządzeniem Starosty Poznańskiego nr 53 z dnia 07.06.2006 r. zachodzi konieczność zmiany planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2006 roku.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-17 08:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-07 08:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12932
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-11 12:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46