BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 16/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 2006r.

 

w sprawie; zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info 2000 dla obrębu miasto Mosina w gminie Mosina, województwo wielkopolskie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 zm: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 30, poz. 633). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się wybór:

-firmy: Geodezyjne Przedsiębiorstwo Usługowe Maria Orlińska, Wiesław Orliński s.c. z Poznania na wykonanie zadania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, która zaoferowała realizację zadania za cenę brutto: 90.249,50 zł.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała


Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info 2000 dla obrębu miasto Mosina w gminie Mosina, województwo wielkopolskie złożono 6 ofert. W ogólnej punktacji na podstawie kryteriów wyboru (100% cena) wybrano:
-ofertę nr 5 (firma: Geodezyjne Przedsiębiorstwo Usługowe Maria Orlińska, Wiesław Orliński s.c. z Poznania), która jest najkorzystniejsza cenowo oraz spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Nr oferty

Firma - nazwa lub nazwisko wykonawcy

Cena brutto złożonej oferty

1.

Fotokart Sp. z o.o.
ul. Cyryla i Metodego 9a

71-541 Szczecin

231.800,00 zł

 

2.

Okręgowe Przedsiębiorstwo

Geodezyjno- Kartograficzne

Geomap Sp. z o.o.

ul. Krośnieńska 3

65-625 Zielona Góra

197.945,00 zł

3.

 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

Vertical Sp. z o.o.

ul. Stodolna 31

44-240 Żory

183.000,00 zł

 

4.

 

Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych

JurAnt Sp. z o.o.

ul. Makowa 7/7

61-464 Poznań

242.780,00 zł

 

5.

 

Geodezyjne Przedsiębiorstwo Usługowe

Maria Orlińska, Wiesław Orliński s.c.

ul. Drewsa 2/63

61-606 Poznań

90.249,50 zł

 

6.

 

Przedsiębiorstwo Techniczne Sango

ul. Limanowska 9

60-469 Poznań

225.000,00 zł

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-17 09:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-07 09:25

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12933
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-11 12:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46