BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 2/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 2006r.

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przyznawania środków finansowych na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli w Powiecie Poznańskim.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz.674 ze zmianami) oraz rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz.430), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

 

§ 1.Zatwierdza się regulamin przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, będący załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Poznańskiemu - Panu Tomaszowi Łubińskiemu.

 

§ 3.Traci moc uchwała Nr 1270/05 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28.11.2005r.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

Zwiększono w regulaminie, zgodnie z sugestiami dyrektorów pulę na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - dotychczas 60% środków oraz przyjęto możliwość nauczycielowi 100% kosztów, w przypadku gdy tematyka szkolenia będzie dotyczyć rady pedagogicznej placówki.

W związku z powyższym, zasadne jest uchylenie poprzedniej uchwały Zarządu i podjęcie nowej, wprowadzającej zmiany w regulaminie.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-17 13:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-07 08:24

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12923
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-11 12:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46