BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 5/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
Z dnia 28 listopada 2006r.

w sprawie: uregulowania zasad korzystania z drogi wewnętrznej znajdującej się na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.

Na podstawie art. 32  ust. 2 pkt  3  i  4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1952, z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy zarządu Powiatu Poznańskiego, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99  z dnia 22.01.1999r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 z późn. zm.) Zarząd  Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. 1.Ustala się zasady korzystania z drogi wewnętrznej znajdującej się na terenie  nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. 2. W związku z ust. 1 Uchwały współwłaściciele nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Mickiewicza  24 będą uiszczać Powiatowi Poznańskiemu z tytułu korzystania z drogi dojazdowej do garaży miesięcznie kwotę w wysokości 40 zł brutto.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członkowie Zarządu:- Ewa Dalc- Janusz Napierała

Uzasadnienie:
Powiat Poznański uporządkował zasady parkowania samochodów na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego  8  stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego (od strony nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 24). Powyższe nastąpiło poprzez zamontowanie blokad ograniczających wjazd pojazdów na teren naszej posesji. Na terenie sąsiedniej nieruchomości znajdują się cztery garaże , do których dojazd jest zapewniony wyłącznie przez nieruchomość położoną przy ul. Słowackiego 8. Po zamontowaniu blokad wydaliśmy klucze najemcom w/w garaży, ażeby w dalszym ciągu mogli korzystać z dojazdu do nieruchomości. Jednocześnie powiadomiliśmy współwłaściciela zajmującego się administrowaniem w/w nieruchomością o konieczności uregulowania zasad korzystania z drogi dojazdowej do garaży. W związku z powyższym Pan...........* w piśmie skierowanym do Zarządu Powiatu Poznańskiego zaproponował, że z tytułu korzystania z drogi dojazdowej do garaży współwłaściciele nieruchomości będą uiszczać kwotę w wysokości 40 zł miesięcznie.

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • data wytworzenia: 2006-11-28
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-06-18 12:16
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-07 08:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12915
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-11 12:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21